بایگانی دسته‌ی: قیمت روزانه باتری فرسوده

در این قسمت شما می توانید برای اطلاع از قیمت باتری فرسوده، با شماره 02188881111 تماس بگیرید.

قیمت خرید باتری فرسوده مورخ 1400/05/10

قیمت خرید باتری فرسوده مورخ 1400/05/10 * باتری خودرویی هر آمپر 7600 تومان * باتری یو پی اس 12 ولتی هر آمپر 10000 تومان * باتری مخابراتی 2 ولتی هر آمپر 2218 تومان ⚠️⚠️⚠️ خرید به صورت کیلویی هر کیلو 36000 تومان توضیحات: ▪️ قیمت ارائه شده به صورت کیلویی برای باتری های بدون آب […]

قیمت خرید باتری فرسوده مورخ 1400/03/22

قیمت خرید باتری فرسوده مورخ 1400/03/22 * باتری خودرویی هر آمپر 6860 تومان * باتری یو پی اس 12 ولتی هر آمپر 9520تومان * باتری مخابراتی 2 ولتی هر آمپر 2111تومان ⚠️⚠️⚠️ خرید به صورت کیلویی هر کیلو 32500تومان توضیحات: ▪️ قیمت ارائه شده به صورت کیلویی برای باتری های بدون آب اسید و خشک […]

قیمت خرید باتری فرسوده مورخ 1400/03/10

قیمت خرید باتری فرسوده مورخ 1400/03/10 * باتری خودرویی هر آمپر 6680 تومان * باتری یو پی اس 12 ولتی هر آمپر 9280 تومان * باتری مخابراتی 2 ولتی هر آمپر 2057 تومان ⚠️⚠️⚠️ خرید به صورت کیلویی هر کیلو 32000 تومان توضیحات: ▪️ قیمت ارائه شده به صورت کیلویی برای باتری های بدون آب […]

قیمت خرید باتری فرسوده مورخ 1400/03/01

 باتری خودرویی هر آمپر 6050 تومان ♦️ باتری یو پی اس 12 ولتی هر آمپر 8410 تومان ♦️ باتری مخابراتی 2 ولتی هر آمپر 1864 تومان ⚠️⚠️⚠️ خرید به صورت کیلویی هر کیلو 29000 تومان توضیحات: ▪️ قیمت ارائه شده به صورت کیلویی برای باتری های بدون آب اسید و خشک اعلام گردیده است. در صورت […]

قیمت خرید باتری فرسوده مورخ 1400/02/29

قیمت خرید باتری فرسوده مورخ 1399/02/23

قیمت خرید باتری فرسوده مورخ 1400/02/29 ⚠️ ⚠️⚠️ خرید به صورت آمپری ♦️ باتری خودرویی هر آمپر 5830 تومان ♦️ باتری یو پی اس 12 ولتی هر آمپر 8090 تومان ♦️ باتری مخابراتی 2 ولتی هر آمپر 1794 تومان ⚠️⚠️⚠️ خرید به صورت کیلویی هر کیلو 28500 تومان توضیحات: ▪️ قیمت ارائه شده به صورت […]

قیمت خرید باتری فرسوده مورخ 1400/02/25

قیمت خرید باتری فرسوده مورخ 1399/07/13

قیمت خرید باتری فرسوده مورخ 1400/02/21 ⚠️ ⚠️⚠️ خرید به صورت آمپری ♦️ باتری خودرویی هر آمپر 5760 تومان ♦️ باتری یو پی اس 12 ولتی هر آمپر 8010 تومان ♦️ باتری مخابراتی 2 ولتی هر آمپر 1775 تومان ⚠️⚠️⚠️ خرید به صورت کیلویی هر کیلو 28200 تومان توضیحات: ▪️ قیمت ارائه شده به صورت […]

قیمت خرید باتری فرسوده مورخ 1400/02/21

قیمت خرید باتری فرسوده مورخ 1399/02/13

قیمت خرید باتری فرسوده مورخ 1400/02/21 ⚠️ ⚠️⚠️ خرید به صورت آمپری ♦️ باتری خودرویی هر آمپر 5810 تومان ♦️ باتری یو پی اس 12 ولتی هر آمپر 8060 تومان ♦️ باتری مخابراتی 2 ولتی هر آمپر 1787 تومان ⚠️⚠️⚠️ خرید به صورت کیلویی هر کیلو 28400 تومان   توضیحات: ▪️ قیمت ارائه شده به […]

قیمت خرید باتری فرسوده مورخ 1400/02/19

قیمت خرید باتری فرسوده مورخ 1400/02/19 ⚠️ ⚠️⚠️ خرید به صورت آمپری ♦️ باتری خودرویی هر آمپر 5620 تومان ♦️ باتری یو پی اس 12 ولتی هر آمپر 7810 تومان ♦️ باتری مخابراتی 2 ولتی هر آمپر 1731 تومان ⚠️⚠️⚠️ خرید به صورت کیلویی هر کیلو 27500 تومان   توضیحات: ▪️ قیمت ارائه شده به […]

قیمت خرید باتری فرسوده مورخ 1400/02/17

قیمت خرید باتری فرسوده مورخ 1399/02/13

  قیمت خرید باتری فرسوده مورخ 1400/02/17 ⚠️ ⚠️⚠️ خرید به صورت آمپری ♦️ باتری خودرویی هر آمپر 5620 تومان ♦️ باتری یو پی اس 12 ولتی هر آمپر 7810 تومان ♦️ باتری مخابراتی 2 ولتی هر آمپر 1731 تومان ⚠️⚠️⚠️ خرید به صورت کیلویی هر کیلو 27500 تومان

قیمت خرید باتری فرسوده مورخ 1400/02/06

قیمت خرید باتری فرسوده مورخ 1399/02/13

  قیمت خرید باتری فرسوده مورخ 1400/02/06 ⚠️ ⚠️⚠️ خرید به صورت آمپری ♦️ باتری خودرویی درهم هر آمپر 5960 تومان ♦️ باتری خودرویی اتمی هر آمپر 5720 تومان ♦️ باتری خودرویی اسیدی هر آمپر 6190 تومان ♦️ باتری یو پی اس 12 ولتی هر آمپر 7450 تومان ♦️ باتری مخابراتی 2 ولتی هر آمپر […]

error: Content is protected !!
تماس با ما