بایگانی دسته‌ی: قیمت روزانه باتری فرسوده

در این قسمت شما می توانید برای اطلاع از قیمت باتری فرسوده، با شماره 02188862984 تماس بگیرید.

قیمت خرید باتری فرسوده مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۶

قیمت خرید باتری فرسوده مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۶ خرید به صورت کیلویی هر کیلو ۷۶۰۰ تومان باتری خودرویی ایرانی با کسر ۱۵ درصد آب باتری باتری خودرویی خارجی با کسر ۱۵ درصد آب باتری باتری یو پی اس ۱۲ ولتی بدون کسر آب باتری باتری مخابراتی ۲ ولتی بدون کسر آب باتری خرید به صورت آمپری باتری […]

قیمت خرید باتری فرسوده مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹

? قیمت خرید باتری فرسوده مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ⚠️ ⚠️⚠️ خرید به صورت آمپری ♦️ باتری خودرویی درهم هر آمپر ۳۰۳۰ تومان ♦️ باتری خودرویی اتمی هر آمپر ۲۹۰۰ تومان ♦️ باتری خودرویی اسیدی هر آمپر ۳۱۷۰ تومان ♦️ باتری یو پی اس ۱۲ ولتی هر آمپر ۳۷۱۰ تومان ♦️ باتری مخابراتی ۲ ولتی هر آمپر ۸۶۸ تومان […]

قیمت خرید باتری فرسوده مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۱

? قیمت خرید باتری فرسوده مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ⚠️ ⚠️⚠️ خرید به صورت آمپری ♦️ باتری خودرویی درهم هر آمپر ۳۰۴۰ تومان ♦️ باتری خودرویی اتمی هر آمپر ۲۹۱۰ تومان ♦️ باتری خودرویی اسیدی هر آمپر ۳۱۸۰ تومان ♦️ باتری یو پی اس ۱۲ ولتی هر آمپر ۳۷۲۰ تومان ♦️ باتری مخابراتی ۲ ولتی هر آمپر […]

قیمت خرید باتری فرسوده مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۱

قیمت خرید باتری فرسوده مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۱ خرید به صورت کیلویی هر کیلو ۶۰۸۰ تومان باتری خودرویی ایرانی با کسر ۱۵ درصد آب باتری باتری خودرویی خارجی با کسر ۱۵ درصد آب باتری باتری یو پی اس ۱۲ ولتی بدون کسر آب باتری باتری مخابراتی ۲ ولتی بدون کسر آب باتری خرید به صورت آمپری باتری […]

قیمت خرید باتری فرسوده مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۲

? قیمت خرید باتری فرسوده مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۲ ⚠️ ⚠️⚠️ خرید به صورت آمپری ♦️ باتری خودرویی درهم هر آمپر ۳۲۰۰ تومان ♦️ باتری خودرویی اتمی هر آمپر ۳۰۶۰ تومان ♦️ باتری خودرویی اسیدی هر آمپر ۳۳۴۰ تومان ♦️ باتری یو پی اس ۱۲ ولتی هر آمپر ۳۹۱۰ تومان ♦️ باتری مخابراتی ۲ ولتی هر آمپر ۹۱۵ تومان […]

قیمت خرید باتری فرسوده مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۳

قیمت خرید باتری فرسوده مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ خرید به صورت کیلویی هر کیلو ۱۰۵۰۰ تومان باتری خودرویی ایرانی با کسر ۱۵ درصد آب باتری باتری خودرویی خارجی با کسر ۱۵ درصد آب باتری باتری یو پی اس ۱۲ ولتی بدون کسر آب باتری باتری مخابراتی ۲ ولتی بدون کسر آب باتری خرید به صورت آمپری باتری […]

قیمت خرید باتری فرسوده مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۰

قیمت خرید باتری فرسوده مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ خرید به صورت کیلویی هر کیلو ۹۰۰۰ تومانباتری خودرویی ایرانی با کسر ۱۵ درصد آب باتریباتری خودرویی خارجی با کسر ۱۵ درصد آب باتریباتری یو پی اس ۱۲ ولتی بدون کسر آب باتریباتری مخابراتی ۲ ولتی بدون کسر آب باتری خرید به صورت آمپریباتری خودرویی ایرانی هر آمپر ۲۰۲۰ […]

قیمت خرید باتری فرسوده مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷

? قیمت خرید باتری فرسوده مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ⚠️ ⚠️⚠️ خرید به صورت آمپری ♦️ باتری خودرویی درهم هر آمپر ۲۸۶۰ تومان ♦️ باتری خودرویی اتمی هر آمپر ۲۷۴۰ تومان ♦️ باتری خودرویی اسیدی هر آمپر ۲۹۹۰ تومان ♦️ باتری یو پی اس ۱۲ ولتی هر آمپر ۳۵۰۰ تومان ♦️ باتری مخابراتی ۲ ولتی هر آمپر […]

قیمت خرید باتری فرسوده مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۳

قیمت خرید باتری فرسوده مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۳ خرید به صورت کیلویی هر کیلو ۶۰۹۰ تومان باتری خودرویی ایرانی با کسر ۱۵ درصد آب باتری باتری خودرویی خارجی با کسر ۱۵ درصد آب باتری باتری یو پی اس ۱۲ ولتی بدون کسر آب باتری باتری مخابراتی ۲ ولتی بدون کسر آب باتری خرید به صورت آمپری باتری […]

Call Now Buttonتماس با ما
error: Content is protected !!