0
(0)

بازیافت زباله های الکترونیکی: از سال 1960 میلادی، پیشرفت ها در زمینه ی تکنولوژی، توسعه علم مواد و پروسه های تولید و ساخت باعث تغییر در زباله های تولیدی مصرف کنندگان و ترکیبات زباله های شهری شد. افزایش حجم محصولات دور ریختنی به یک چالش بزرگ در زمینه ی بازیافت و علی الخصوص بازیافت ضایعات الکترونیکی شده است. تقاضای افزاینده برای محصولات با تکنولوژی پیشرفته منجر به افزایش زباله های الکترونیکی و نقل و انتقال آن ها در بین کشورهای جهان شده است. این مقاله به بررسی چالش های مرتبط با افزایش حجم ضایعات الکترونیکی می پردازد. افزایش تقاضای مواد خام اولیه و پروسه های بدون ضوابط بازیافت ضایعات الکترونیکی در کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه باعث افزایش نگرانی ها در این زمینه است. گرچه بازار بازیافت ضایعات الکترونیکی در حال رشد است، لیکن چالش هایی در زمینه ی توسعه ی زیرساخت های لازم مدیریتی و گسترش روشهای موثر بازیافت مواد و نیز طراحی محصولات وجود دارد.

17 بازیافت زباله های الکترونیکی

در طول ۵۰ سال گذشته، جمعیت جهانی دو برابر شده است و تمایل به شهر نشینی نیز به تبع آن افزایش یافته است. بیش از نصف جمعیت جهان هم اکنون در مناطق شهری زندگی می کنند. به علت افزایش جمعیت، افزایش شهرنشینی، و همچنین افزایش توقع افراد از میزان رفاه در زندگی، تقاضای آب و نفت خام در ۵۰ سال گذشته دو برابر شده است

مقدار زباله در سراسر جهان، در کشورهای گوناگون با روندهای متفاوت افزایش یافته است. مطابق جدول ۲ ، میزان سرانه تولید زباله های شهری (MSW) در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تقریباً سه برابر متوسط میزان تولید سرانه زباله در سراسر جهان است.(مقدار برآورد شده در سال ۲۰۰۰ در آمریکا 760 کیلوگرم بر نفردر سال بود، در برابر مقدار جهانی 234 کیلوگرم بر نفردر سال). علاوه بر این، ناهمخوانی و ناهماهنگی مهمی از نظر سرانه زباله های الکترونیکی بین کشورهای پیشرفته و در حال توسعه وجود دارد.(مقدار برآورده شده زبالههای الکترونیکی در سال ۲۰۱۴ در آمریکا 1/ 22 کیلوگرم بر نفردر سال و مقدار زباله های الکترونیکی در سال ۲۰۱۴ در سراسر جهان یعنی 4/ 5 کیلوگرم بر نفردر سال می باشد).

نظر شما در مورد این مقاله چیست؟

بین 1 تا 5 ستاره نمره دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: Content is protected !!
تماس با ما