0
(0)

هم اكنون بازيافت باتري هاي سربي فرسوده به 2 شيوه سنتي و اصولي در كشور صورت مي گيرد و كارشناسان معتقدند روش هاي اصولي نيز بايد با به كارگيري فناوري هاي نوين و اصول زيست محيطي ارتقا يابند.
مطالعات انجام شده نشان مي دهد امروزه حدود 60 درصد كل توليد سرب تصفيه شده از معادن سرب تامين و 40 درصد باقيمانده از بازيافت قراضه ها و سرباره هاي باتري هاي فرسوده حاصل مي شود كه اين مساله در سراسر دنيا يكي از منابع مهم دستيابي به سرب خالص است. بازيافت كنندگان سنتي معمولادر كنار اوراقچي هاي حرفه اي خودروها مستقر هستند و همراه با آنها به بازيافت باتري هاي سرب اسيدي مي پردازند و مانند كل فعاليت اوراقچي ها حجم دريافتي بازيافت كنندگان سنتي قابل پيش بيني نيست.8 باتري هاي فرسوده منابع تامين سرب
بر اساس تحقيقات دفتر بررسي آلودگي آب و خاك سازمان حفاظت محيط زيست كه براساس تجزيه و تحليل كارشناسي از مستندات داخلي و خارجي با در نظرگيري قوانين و مقررات موجود كشور شامل قانون مديريت پسماند و كنوانسيون بازل در خصوص حمل ونقل برون مرزي پسماند هاي خطرناك و امحاي آنها صورت گرفته، عملكرد بازيافت كنندگان سنتي فاقد ماهيت صنعتي است و در بخش شكستن باتري ها و ذوب شبكه هاي سربي عملامتكي به نيروي كارگري، بدون هيچ گونه آموزش، تجربه و حتي سرمايه است. باتري ها به وسيله نيروي كارگري و با پتك و چكش خرد و اجزاي آن تفكيك مي شود.
براساس بررسي هاي صورت گرفته، محتويات دروني شبكه ها و مواد فعال خارج و سپس باقيمانده مواد از روي شبكه ها زدوده و همراه با رسوب ته باتري كه عمدتا مركب از سولفات سرب، اكسيد سرب و سرب فلزي است، وارد زباله هاي عادي مي شوند. هرچه مقدار سرمايه اين بازيافت كنندگان كمتر باشد، لوازم و تجهيزات كمتري مورد استفاده قرار مي گيرد و ابعاد محل بازيافت نيز تحت تاثير ميزان همين سرمايه است.
تحقيقات نشان مي دهد، كيفيت سرب استحصالي تركيبي از سرب خالص، اكسيد سرب، آنتيموان و ناخالصي هاي سولفاتي، كلسيمي، آهني و مسي است كه در مجموع سرب با خلوص 92 تا 95 درصد را حاصل مي كنند، در كارگاه هاي سنتي بازيافت امكانات آموزشي و ايمني حداقل است و كاركنان آنها از خطرات بالقوه سرب آگاهي كافي ندارند، از اين رو تعليم و آموزش اين كاركنان نيز بسيار ضروري است.
بررسي ها نشان مي دهد، در بعضي كارخانجات بازيافت به روش هاي اصولي تر و با رعايت بيشتر اصول زيست محيطي صورت مي گيرد و سربي با درجه خلوص 99/99 درصد حاصل مي شود. سيستم هاي يكپارچه تهويه و تصفيه غبار ناشي از عمليات شكستن و ديگر فرآيند هاي مربوط موجب ممانعت از آلودگي محيط زيست و استفاده از محتواي بالاي غبار سرب مي شود. فناوري هاي روز دنيا اين امكان را مي دهد كه با بهره گيري از مبدل كالدو، توانايي استفاده از هرگونه ماده حاوي سرب محقق شود و قادر است حتي باتري ها را با تمام محتويات اعم از شبكه ها، مواد فعال، پوسته و بدنه و جداكننده ها بازيافت كند. همچنين بر اين اساس مي توان باتري هاي نو را در ازاي دريافت باتري فرسوده به بهاي مصوب فروخت و در غير اين صورت مصرف كننده را موظف به پرداخت مبلغي بيشتر كرد. تحقيقات نشان مي دهد اين سياست بازگشت باتري هاي فرسوده به كارخانجات توليد باتري را فراهم مي آورد.

نظر شما در مورد این مقاله چیست؟

بین 1 تا 5 ستاره نمره دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: Content is protected !!
تماس با ما