۰
(۰)

هماکنون بازیافت باتریهای سربی فرسوده به ۲ شیوه سنتی و اصولی در کشور صورت میگیرد و کارشناسان معتقدند روشهای اصولی نیز باید با بهکارگیری فناوریهای نوین و اصول زیست محیطی ارتقا یابند. مطالعات انجام شده نشان میدهد امروزه حدود ۶۰ درصد کل تولید سرب تصفیه شده از معادن سرب تامین و ۴۰ درصد باقیمانده از بازیافت قراضهها و سربارههای باتریهای فرسوده حاصل میشود که این مساله در سراسر دنیا یکی از منابع مهم دستیابی به سرب خالص است.

87 باتريهاي فرسوده منابع تامين سرب

بازیافتکنندگان سنتی معمولا در کنار اوراقچیهای حرفهای خودروها مستقر هستند و همراه با آنها به بازیافت باتریهای سرب اسیدی میپردازند و مانند کل فعالیت اوراقچیها حجم دریافتی بازیافتکنندگان سنتی قابل پیشبینی نیست. بر اساس تحقیقات دفتر بررسی آلودگی آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست که براساس تجزیه و تحلیل کارشناسی از مستندات داخلی و خارجی با در نظرگیری قوانین و مقررات موجود کشور شامل قانون مدیریت پسماند و کنوانسیون بازل در خصوص حملونقل برون مرزی پسماندهای خطرناک و امحای آنها صورت گرفته، عملکرد بازیافتکنندگان سنتی فاقد ماهیت صنعتی است و در بخش شکستن باتریها و ذوب شبکههای سربی عملا متکی به نیروی کارگری، بدون هیچگونه آموزش، تجربه و حتی سرمایه است. باتریها به وسیله نیروی کارگری و با پتک و چکش خرد و اجزای آن تفکیک میشود.

براساس بررسیهای صورت گرفته، محتویات درونی شبکهها و مواد فعال خارج و سپس باقیمانده مواد از روی شبکهها زدوده و همراه با رسوب ته باتری که عمدتا مرکب از سولفات سرب، اکسید سرب و سرب فلزی است، وارد زبالههای عادی میشوند. هرچه مقدار سرمایه این بازیافتکنندگان کمتر باشد، لوازم و تجهیزات کمتری مورد استفاده قرار میگیرد و ابعاد محل بازیافت نیز تحت تاثیر میزان همین سرمایه است.

تحقیقات نشان میدهد ، کیفیت سرب استحصالی ترکیبی از سرب خالص، اکسید سرب ، آنتیموان و ناخالصی های سولفاتی ، کلسیمی ، آهنی و مسی است که در مجموع سرب با خلوص ۹۲ تا ۹۵ درصد را حاصل میکنند ، در کارگاههای سنتی بازیافت امکانات آموزشی و ایمنی حداقل است و کارکنان آنها از خطرات بالقوه سرب آگاهی کافی ندارند، از اینرو تعلیم و آموزش این کارکنان نیز بسیار ضروری است. بررسیها نشان میدهد، در بعضی کارخانجات بازیافت به روشهای اصولیتر و با رعایت بیشتر اصول زیست محیطی صورت میگیرد و سربی با درجه خلوص ۹۹/۹۹ درصد حاصل میشود. سیستمهای یکپارچه تهویه و تصفیه غبار ناشی از عملیات شکستن و دیگر فرآیندهای مربوط موجب ممانعت از آلودگی محیط زیست و استفاده از محتوای بالای غبار سرب میشود.

فناوریهای روز دنیا این امکان را میدهد که با بهرهگیری از مبدل کالدو، توانایی استفاده از هرگونه ماده حاوی سرب محقق شود و قادر است حتی باتریها را با تمام محتویات اعم از شبکهها، مواد فعال، پوسته و بدنه و جداکنندهها بازیافت کند. همچنین بر این اساس میتوان باتریهای نو را در ازای دریافت باتری فرسوده به بهای مصوب فروخت و در غیر این صورت مصرفکننده را موظف به پرداخت مبلغی بیشتر کرد. تحقیقات نشان میدهد این سیاست بازگشت باتریهای فرسوده به کارخانجات تولید باتری را فراهم میآورد.

نظر شما در مورد این مقاله چیست؟

بین ۱ تا ۵ ستاره نمره دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonتماس با ما
error: Content is protected !!