بایگانی برچسب: فرآیند بازیافت باطری

بازیافت انواع باتری

بازیافت باتریهای فرسوده اهمیت استفاده از سرب در صنعت از یک سو و خطرات بالقوه بهداشتی و زیست محیطی آن از سوی دیگر ، موجب توجه جامعه جهانی به چگونگی مدیریت صحیح زیست محیطی بازیافت باتریهای سربی اسیدی شده است. مطالعات انجام شده نشان میدهد امروزه حدود ۶۰ درصد کل تولید سرب تصفیه شده از […]

Call Now Buttonتماس با ما
error: Content is protected !!