بایگانی برچسب: خرید باتری فرسوده

قیمت آنلاین جهانی سرب

در این بخش می توانید به صورت آنلاین تغییرات قیمت جهانی سرب را مشاهده نمایید. ار آنجاییکه قیمت بازار ایران نیز تابع قیمت جهانی می باشد، زبیعتا نوسان قیمت جهانی بر روز بازار ایران نیز تاثیز مستقیم دارد. قیمت های ارائه شده بر اساس قیمت دلاری یک تن سرب می باشد. نوسان قیمت جهانی سرب […]

قیمت خرید باتری فرسوده مورخ 1400/05/10

قیمت خرید باتری فرسوده مورخ 1400/05/10 * باتری خودرویی هر آمپر 7600 تومان * باتری یو پی اس 12 ولتی هر آمپر 10000 تومان * باتری مخابراتی 2 ولتی هر آمپر 2218 تومان ⚠️⚠️⚠️ خرید به صورت کیلویی هر کیلو 36000 تومان توضیحات: ▪️ قیمت ارائه شده به صورت کیلویی برای باتری های بدون آب […]

قیمت خرید باتری فرسوده مورخ 1400/03/22

قیمت خرید باتری فرسوده مورخ 1400/03/22 * باتری خودرویی هر آمپر 6860 تومان * باتری یو پی اس 12 ولتی هر آمپر 9520تومان * باتری مخابراتی 2 ولتی هر آمپر 2111تومان ⚠️⚠️⚠️ خرید به صورت کیلویی هر کیلو 32500تومان توضیحات: ▪️ قیمت ارائه شده به صورت کیلویی برای باتری های بدون آب اسید و خشک […]

قیمت خرید باتری فرسوده مورخ 1400/03/10

قیمت خرید باتری فرسوده مورخ 1400/03/10 * باتری خودرویی هر آمپر 6680 تومان * باتری یو پی اس 12 ولتی هر آمپر 9280 تومان * باتری مخابراتی 2 ولتی هر آمپر 2057 تومان ⚠️⚠️⚠️ خرید به صورت کیلویی هر کیلو 32000 تومان توضیحات: ▪️ قیمت ارائه شده به صورت کیلویی برای باتری های بدون آب […]

قیمت خرید باتری فرسوده مورخ 1400/03/01

 باتری خودرویی هر آمپر 6050 تومان ♦️ باتری یو پی اس 12 ولتی هر آمپر 8410 تومان ♦️ باتری مخابراتی 2 ولتی هر آمپر 1864 تومان ⚠️⚠️⚠️ خرید به صورت کیلویی هر کیلو 29000 تومان توضیحات: ▪️ قیمت ارائه شده به صورت کیلویی برای باتری های بدون آب اسید و خشک اعلام گردیده است. در صورت […]

قیمت خرید باتری فرسوده مورخ 1400/02/25

قیمت خرید باتری فرسوده مورخ 1399/07/13

قیمت خرید باتری فرسوده مورخ 1400/02/21 ⚠️ ⚠️⚠️ خرید به صورت آمپری ♦️ باتری خودرویی هر آمپر 5760 تومان ♦️ باتری یو پی اس 12 ولتی هر آمپر 8010 تومان ♦️ باتری مخابراتی 2 ولتی هر آمپر 1775 تومان ⚠️⚠️⚠️ خرید به صورت کیلویی هر کیلو 28200 تومان توضیحات: ▪️ قیمت ارائه شده به صورت […]

قیمت خرید باتری فرسوده مورخ 1400/02/21

قیمت خرید باتری فرسوده مورخ 1399/02/13

قیمت خرید باتری فرسوده مورخ 1400/02/21 ⚠️ ⚠️⚠️ خرید به صورت آمپری ♦️ باتری خودرویی هر آمپر 5810 تومان ♦️ باتری یو پی اس 12 ولتی هر آمپر 8060 تومان ♦️ باتری مخابراتی 2 ولتی هر آمپر 1787 تومان ⚠️⚠️⚠️ خرید به صورت کیلویی هر کیلو 28400 تومان   توضیحات: ▪️ قیمت ارائه شده به […]

قیمت خرید باتری فرسوده مورخ 1400/02/19

قیمت خرید باتری فرسوده مورخ 1400/02/19 ⚠️ ⚠️⚠️ خرید به صورت آمپری ♦️ باتری خودرویی هر آمپر 5620 تومان ♦️ باتری یو پی اس 12 ولتی هر آمپر 7810 تومان ♦️ باتری مخابراتی 2 ولتی هر آمپر 1731 تومان ⚠️⚠️⚠️ خرید به صورت کیلویی هر کیلو 27500 تومان   توضیحات: ▪️ قیمت ارائه شده به […]

قیمت خرید باتری فرسوده مورخ 1400/02/17

قیمت خرید باتری فرسوده مورخ 1399/02/13

  قیمت خرید باتری فرسوده مورخ 1400/02/17 ⚠️ ⚠️⚠️ خرید به صورت آمپری ♦️ باتری خودرویی هر آمپر 5620 تومان ♦️ باتری یو پی اس 12 ولتی هر آمپر 7810 تومان ♦️ باتری مخابراتی 2 ولتی هر آمپر 1731 تومان ⚠️⚠️⚠️ خرید به صورت کیلویی هر کیلو 27500 تومان

قیمت خرید باتری فرسوده مورخ 1396/11/2

قیمت خرید باتری فرسوده مورخ 1396/11/2 خرید به صورت کیلویی هر کیلو 6530 تومان باتری خودرویی ایرانی با کسر 15 درصد آب باتری باتری خودرویی خارجی با کسر 15 درصد آب باتری باتری یو پی اس 12 ولتی بدون کسر آب باتری باتری مخابراتی 2 ولتی بدون کسر آب باتری خرید به صورت آمپری باتری […]

error: Content is protected !!
Call Now Buttonتماس با ما